Projektowanie wnętrz Krzysztof Ziółkowski

Oferta

Kompleksowy projekt wnętrz składa się z następujących etapów:


Etap I

Na pierwszym spotkaniu projektant przedstawia współczesne możliwości rozwiązań wnętrzarsko architektonicznych. Omawiane są oczekiwania i preferencje inwestora względem funkcji i charakteru wnętrza.

Kolejnym krokiem jest sporządzenie dokładnej inwentaryzacji pomiarowej i fotograficznej pomieszczeń.

Na podstawie uzyskanych informacji i analizy zadanej przestrzeni projektant przygotowuje propozycje układu funkcji w formie rysunków płaskich.

Układ funkcji to rysunek przedstawiający zagospodarowanie funkcjonalne wnętrza oraz rozmieszczenie wyposażenia.

Propozycje są modyfikowane względem oceny inwestora. Po akceptacji układu funkcji przygotowywany jest projekt koncepcyjny w formie wizualizacji.


Etap II

Wizualizacje przedstawiają zaprojektowaną architekturę wnętrza, proponowany rodzaj i rozmieszczenie materiałów wykończeniowych. Zawierają także propozycje wyposażenia i oświetlenia.

Za pomocą wizualizacji projektant omawia zastosowane rozwiązania, a następnie modyfikuje je względem opinii inwestora. Wynikiem takich działań jest wypracowanie ostatecznej wersji projektu koncepcyjnego wnętrz.


Etap III

Po zaakceptowaniu przez inwestora projektu koncepcyjnego w formie wizualizacji przygotowywana jest kompletna dokumentacja techniczna zawierająca wszelkie niezbędne wytyczne i informacje do zrealizowania projektu.

Dokumentacja zawiera między innymi rysunki techniczno budowlane, rysunki branżowe, zestawienia wyposażenia i materiałów użytych w projekcie, rysunki nowo projektowanych zabudów meblowych, rysunki detali projektowych itp.


Etap IV

Ostatnim etapem jest nadzór autorski polegający na kontrolowaniu przebiegu prac wykonawczych na budowie i ich zgodności z projektem. Istnieje możliwość rozszerzenia współpracy o nadzór inwestorski i realizację prac wykończeniowych.